Μεγάλα Μεγέθη

Υποδήματα που κατασκευάζονται και σε μεγάλα μεγέθη (42-45)